KITUZI FARM COMPANY LIMITED WESTERN UGANDA

Tel. 0787304531/0787305009

Email.kituzifarm1@gmail.com

INGREDIENTS

SHIITAKE MUSHROOM, HONEY

TEA EXTRACT, AHCC

HEALTH BENEFITS

 • Boosting Immunity
 • Strengthening bones
 • Boosts mens energy
 • To add body fluids in women
 • To prevent benign prostate hypertrophy
 • Fights cancer onsets
 • Anti-oxidant body cleansing

EMIGASHO

 • Kwongyeraabaserikalebomubiri
 • Okugumakwamagufa
 • Okwogyeraabakyaraamiiziomumubiri
 • Okwekyingizakansa
 • Okwozyaobutwaomumubiri

EMIGASO

 • Okwongeraabaserikale b omumubiri
 • Okugumyaamagumba
 • Okwogyerakumaanyi g ekisajja
 • Okwogyeraabakyalaamazzimumubiri
 • Okuyambaabasajjaobutazibikira
 • Okuziyizakansa
 • Okwozaobutwamumubiri

NB.NYWA OBUCUUPA BUSHATU BURIZOOBA/DRINK THREE BOTTLES PER DAY

NYWA OGIIRE AMAGARA MARUNGI/DRINK &HAVE A HEALTHY LIFE.K

KITUZI HEALTH DRINK BOTTLE IS 300MLS

SHAKE WELL BEFORE USE.

CUSTOMER CARE:0787304531/0787305009

MK Newslink